Clean Beauty คืออะไร? ผลิตภัณฑ์ที่ทุกส่วนผสมที่ใช้ และส่วนประกอบทกส่วนที่ถูกสกัดมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการเพาะปลูกพืชเพื่อนำเอาสารสำคัญต่างๆ ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบที่มาที่ไปได้ว่าปลอดภัยต่อผู็บริโภคอย่างแท้จริงโดยไม่มีการใช้สารเคมีที่มีโอกาสตกค้าในผิว

รวมถึงบรรจุภัณฑ์และลาเบลที่เลือกใช้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทั้งหมด พูดง่ายๆคือต้องไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบอยู่เลย ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแบบ100%

คุณเคยได้ยิน Clean Food ใช่ไหม? Clean Food อาหารที่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ลดการปรุงแต่งโดยสารเติมเต็มต่างๆในแต่ละส่วนผสม ต้องไม่มีสารพิษที่อันตรายต่อผู้บริโภค Clean Beauty ก็เช่นกัน แล้วสำหรับ…

Green Beauty, Pure Beauty, Natural Beauty, Organic Beauty, Natural Organic  ทั้งหมดนี้ล่ะต่างกันอย่างไร? เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นความงามที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันค่ะ แต่ในขั้นตอนและกระบวนการผลิตยังคงมีสารอื่นๆเจอปนเข้ามา หรือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบอยู่ด้วย ยังคงมี % การส่งผลกระทบต่อผิวได้หรือยังมีโอกาสที่เคมีบางส่วนจะตกค้างบนผิว 

แต่ความหมายของคำว่า Clean Beauty มันไปไกลกว่านั้น นอกจากจะมีความพิถีพิถันคัดสรรในการเลือก Active Ingredient ที่ดีที่สุดมาเป็นหนึ่งในส่วนผสมแล้ว ยังอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ทรงประสิทธิภาพในการฟื้นบำรุงผิว โดยไม่ตกค้างบนผิวและไม่ก่อให้เกิดการแพ้และลดการระคายเคืองผิวให้ได้มากที่สุดด้วยแล้วยังวิจัยมาเพื่อให้เหมาะสมกับกลไกร่างกายตามธรรมชาติในการรักษา ดูแล และฟื้นฟูผิว  

Clean Beauty Clean Ocean จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อลดการทำลายมลภาวะทางท้องทะเล ลดการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั้งหมด ครีมกันแดด ทุกส่วนผสมต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด ลดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับปะการัง

รวมถึงการคงรักษาปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด โดยทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการขึ้นตอนแรกของการผลิตสินค้า ต้องคำนึงถึง ห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรในระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยของเสียทุกรูปแบบออกสู่ระบบสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานและเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ https://comfortzone.store/?oid=29&affid=7

Certified B Corporations องค์กรที่ให้การรับรองธุรกิจที่มีมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

B Corps เป็นองค์กรระดับสากลที่จะเร่งเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับโลกเพื่อลดความเลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น ลดระดับความยากจน สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีคืนสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนก้าวหน้า สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างมาตรฐานแรงงาานและคุณภาพงานสูง ผลักดันพลังของธุรกิจให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน B Crop จัดตั้งชุมชนผู้นำและสร้างแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมาตรฐานการรับรองที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่องๆในแต่ละปี

การรับรองในฐานะ B Corporation เป็นมากกว่าการรับรองเพียงแค่ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การรับรอง B Corp จะเป็นการรับรองระดับสากลที่สามารถวัดประสิทธิภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของบริษัทนั้นๆ การประเมินผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทของคุณส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและลูกค้าอย่างไร จากซัพพลายเชน  B Corp จะพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีมาตรฐานสูงสุดในการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

เพราะฉะนั้นในตอนนี้การมีส่วนร่วมจากความร่วมมือของทุกคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราควรตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเราทุกคนและรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเอง …

สนใจเลือกชมผลิตภัณฑ์ Clean Beauty คลิ๊กที่นี่ได้เลย

https://comfortzone.store/?oid=29&affid=7

ขอบคุณสำหรับการติดตาม