รีวิวมุ้งจีบบานประตู และ มุ้งหน้าต่างติดแบบแม่เหล็ก

ปัญหาที่บ้านเราคือ… ⁃ บ้านร้อน อบอ้าว ไม่มีช่องลมระบายอากาศ ⁃ อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี...

Read More